Учители

Маг. Валентина Найденова
Училищен ръководител, учител в Подготвителна група ,
учител по География и икономика в 5-ти, в 6-ти и в 10-ти клас

valentina_naydenova@hotmail.com
Тел: +32 475 933 088

За кратка визитка на Маг. Валентина Найденова – тук Визитка на Валентина Найденова

Ивелина Чиликова 
Учител по български език и литература в начален и прогимназиален етап (във 2-ри и в 3-ти клас)

linda_82@abv.bg

Маг. Детелина Цекова-Ишева
Учител по български език и литература в начален и прогимназиален етап (в 1-ви , в 6-ти и в 7-ми клас)
d.cekova@abv.bg

За кратка визитка на Маг. Детелина Цекова-Ишева- тук Визитка на Детелина Цекова

Маг. Христо Караславов
Учител по български език и литература в начален и прогимназиален етап (в 4-ти и в 5-ти клас)
hkar@abv.bg

За кратка визитка на Маг. Христо Караславов-тук Визитка на Христо Караславов

 Маг. Теодора Чомакова-Докова
Учител по български език и литература в гимназиален етап (от 8-ми до 12-ти клас)
Theodora.dokova@gmail.com