Select menu item

Учители

Маг. Валентина Найденова
Училищен ръководител, учител в Подготвителна група ,
учител по География и икономика в 5-ти, в 6-ти и в 10-ти клас.

valentina_naydenova@hotmail.com
Тел: +32 475 933 088

За кратка визитка на Маг. Валентина Найденова – тук Визитка на Валентина Найденова

Маг. Галя Йорданова

Учител по Български език и литература в начален и прогимназиален етап (в 1- ви Б и в 1- ви В клас).

yordanovagalya@gmail.com

За кратка визитка на Маг. Галя Йорданова – тук Галя Йорданова

Маг.Ивелина Чиликова 
Учител по Български език и литература в начален и прогимназиален етап (във 2-ри и в 3-ти клас).

linda_82@abv.bg

За кратка визитка на Маг. Ивелина Чиликова – тукВизитка на Ивелина Чиликова

Маг. Детелина Цекова-Ишева
Учител по Български език и литература в начален и прогимназиален етап (в 1-ви , в 4-ти Б , в 6-ти и в 7-ми клас).
d.cekova@abv.bg

За кратка визитка на Маг. Детелина Цекова-Ишева- тук Визитка на Детелина Цекова

Маг. Христо Караславов
Учител по Български език и литература в начален и прогимназиален етап (в 4-ти и в 5-ти клас).
hkar@abv.bg

За кратка визитка на Маг. Христо Караславов-тук Визитка на Христо Караславов

 Маг. Теодора Чомакова-Докова
Учител по Български език и литература в гимназиален етап (от 8-ми до 12-ти клас).
Theodora.dokova@gmail.com

За кратка визитка на Маг.Теодора Чомакова-Докова -тук Визитка на Теодора Докова

 Маг. Александър Иванчев

Учител по История и цивилизация на България в  прогимназиален и гимназиален етап (в 5-ти, в 6-ти и в сборен 10-ти и 11-ти клас ), в  начален  етап Човекът и обществото в 3-А, в 3-Б и в 4-Б клас.

alivanchev@yahoo.com

За кратка визитка на Маг. Александър Иванчев-тукАлександър Иванчев