Select menu item

Родителски съвет

Членове на Родителския съвет:

Г-н Николай Караенев– председател на РС – nkaraenev@gmail.com

Г-жа Цонка Йоцова– заместник- председател на РС – tsonka.iotsova@gmail.com

Г-жа Ася Ковачева – assiakov@yahoo.com

Г-н Данаил Евтимов – danail.evtimov@gmail.com

Г-жа Красимира Николова- krasi_ing@abv.bg

Г-жа  Мария Карагьозова – karaguiozova@yahoo.com

Г-н Николай Николов – nikynikolov@yahoo.com

Г-н Марин Начев – mpn112@gmail.com 

Tова e общият е-мейл адрес на РС :  rs@bguchilishtebru.be

 

Г-н Петър Терзийски –финансист – petar.terziyski@yahoo.com