Родителски съвет

Членове на Родителския съвет:

Г-жа Радка Балабанова – председател на РС – radka.balabanova@mfa.bg

Г-н Данаил Евтимов – заместник- председател на РС – danail.evtimov@gmail.com

Г-жа Бояна Ачовски – член на РС – boyana.achovski@gie.eu

Генерал-майор Марин Начев – член на РС – mpn112@gmail.com


Г-н Петър Терзийски –финансист – petar.terziyski@yahoo.com