Select menu item

За нас

Българското училище “Пейо Яворов” в град Брюксел към Посолството на Република България в Кралство Белгия функционира от 1992 година. Създадено с възрожденски ентусиазъм, днес то е жив организъм, който расте, променя се и се развива.

В нашето училище се провежда обучение по:

    • Български език и литература (1-12клас),
    • География на България (5,6  и 10 клас),
    • История на България (5, 6, сборен 10 и 11 клас) и
    • Роден край (1 клас),
    • Човекът и обществото (3 и 4 клас)

Провеждат се занимания за предучилищна подготовка и кръжоци.

От 2010 година нашето училище членува в Асоциация на българските училища в чужбина (АБУЧ). Отговорник за връзки с организацията и другите училища е г-жа Валентина Найденова.

Учебните занятия през 2017-2018 година се провеждат на две места:

1. Събота в Campus de la PLAINE,  Boulevard de la Plaine 236, 1050 Ixelles

в аудиториите на Свободния университет на Брюксел-ULB. Залите са в корпус А , P.A2.120 + P.A2.122 + A2.220 + P.A2.222; За
1-ви В, 1-ви Г, 2-ри А, 2-ри Б, 3-ти Б, 4-ти Б, 5-ти, 6-ти, 7-ми клас и Подготвителна група,
https://www.ulb.ac.be/campus/plaine/plan-F.html
https://www.google.fr/maps/@50.8197305,4.3954434,1067m/data=!3m1!1e3
stib-plaine

2. На Avenue Аlbert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles – За останалите класове учебните занятия се провеждат както и досега на Avenue Аlbert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles.