За нас

Българското училище “Пейо Яворов” в град Брюксел към Посолството на Република България в Кралство Белгия функционира от 1992 година. Създадено с възрожденски ентусиазъм, днес то е жив организъм, който расте, променя се и се развива.

В нашето училище се провежда обучение по:

    • Български език и литература (1-12клас),
    • История на България (5, 6, сборен 10 и 11 клас) и
    • География на България (5,6  и 10 клас).

Със Заповед № РД09-1169/19.08.2016 г.на министъра на образованието и науката, са утвърдени адаптирани учебни програми за 1 и 5 клас , в това число и по География и икономика на България за 5 клас. За учениците, които през учебната 2016/2017 година са в пети клас обучението ще се провежда по цитираната програма. Програмата е публикувана на сайта на МОН.

Провеждат се занимания за предучилищна подготовка и кръжоци.

От 2010 година нашето училище членува в Асоциация на българските училища в чужбина (АБУЧ).

Отговорник за връзки с организацията и другите училища е г-жа Валентина Найденова.