Select menu item

Учебен план за 2018-2019 година

За подробности по учебната програма на МОН за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ) от сайта на МОН – тук:

*Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2017/2018 година постъпват в I, във II, в V, в VI и VIII клас.
Програмите са одобрени със Заповед № РД09-4901/04.09.2017 г. на министъра на образованието и науката https://www.mon.bg/bg/2082
*Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2018/2019 година постъпват в III, в VII и в IX клас.
Програмите са одобрени със Заповед № РД09-5365/06.10.2017 г. на министъра на образованието и науката https://www.mon.bg/bg/2124
*Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020година постъпват в IV и в X клас.
Програмите са одобрени със Заповед № РД09-78/22.01.2018 г. на министъра на образованието и науката https://www.mon.bg/bg/2240
*МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за работа с учебни програми по български език и литература, компонент „Български език“, за обучението, организирано в чужбина: metodichesko_rakovodstvo_bel_chuzhbina 

*Учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, за учениците от V-VII клас през учебната 2017/2018 година.
Програмите са одобрени със Заповед № РД09-5386/10.10.2017 г. за утвърждаване на учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, съгласно приложенията: https://www.mon.bg/bg/2125

Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2018-2019 година: UchPl_chuzhbina_2018- 2019