Учебен план за 2017 / 2018 г.

Учебен план за 2017-2018 учебна година

Задължително обучение

БЕЛ- 120 учебни часа годишен норматив от 1-ви до 7-ми клас и ПУГ

БЕЛ- 108 учебни часа годишен норматив от 8-ми до 12-ти клас

5-ти клас:

34 учебни часа годишен норматив по География на България

34 учебни часа годишен норматив по История на България

6-ти  клас:

34 учебни часа годишен норматив по География на България

34 учебни часа годишен норматив по История на България

10-ти клас:

54 учебни часа География и икономика на България.
11-ти клас

от 54 до 72 учебни часа История на България.

Обучение по желание

Околен свят за 1-ви клас 30 учебни часа

Човекът и Обществото във 2-ри  клас 30 учебни часа

Човекът и Обществото  в 3-ти клас 30 учебни часа

Учениците от 7-ми и 8-ми клас, могат да изучават География на Европа, Балкански полуостров и България, в рамките на кръжока « България в Европа и света », 36 учебни часа

Важна информация

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в … клас (важи от 1 до 12 клас) е 120 часа.
Разпределението на часовете между компонентите Български език и Литература, както и между модулите в компонента Български език е по преценка на преподавателите.

Учебната програма (новата) включва два модула:
1. Български език като втори;
2. Български език като роден.

В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво А2+ ( 5-ти клас) до ниво C1 (12 клас) по Общоевропейската езикова рамка.

Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

Нашата учебна програма за 2017-2018 година включва:
30 седм. х 4 часа = 120 часа ЗИП от ПУГ до 7. клас.
В 16 допълнителни часа, учениците ще изучават като СИП от 31-ва до 34-та седмица.

На летните семинари 2017 г., г-жа Н.Михалевска -началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране” в МОН, каза, че можем да вземаме от 102 до 120 часа. Всяко училище може да разпредели учебните часове според необходимостта и възможносттите си.