Учебен план за 2017 / 2018 г.

Предварителен учебен план за 2017-2018 учебна година

Задължително обучение

БЕЛ- 120 учебни часа годишен норматив от 1-ви до 12-ти клас и ПУГ

5-ти клас:

34 учебни часа годишен норматив по География на България

34 учебни часа годишен норматив по История на България

6-ти  клас:

34 учебни часа годишен норматив по География на България

34 учебни часа годишен норматив по История на България

10-ти клас:

54 учебни часа География и икономика на България.
11-ти клас

от 54 до 72 учебни часа История на България.

Кръжок по желание

Роден край-1-ви клас 30 учебни часа

Човекът и Обществото във 2-ри  клас 30 учебни часа

Човекът и Обществото  в 3-ти клас 30 учебни часа

Учениците от 7-ми и 8-ми клас, могат да изучават География на Европа, Балкански полуостров и България, по желание, в рамките на кръжока « България в Европа и света »  до 34 учебни часа