Select menu item

Такси за 2017-2018 учебна година

Определена е годишната такса за 2017-2018 учебна година.
За подробна информация: 
Годишна Такса 2017-2018 Официално съобщение

Ако все пак по някаква причина сте заплатили една част от таксата, или цялата такса, от изминалата учебна година, която е била на сайта, Ви информираме, че заплатената сума ще бъде приспадната от новата такса, или върната. Изборът ще е Ваш.

Такса за ЗИП по сметката на :
ING BANK
сметка IBAN:  BE45 3631 3631 9089
BIC: BBRUBEBB

AMBASSADE DE BULGARIE,  адрес AV HAMOIR 58, 1180 UCCLE

Такса за СИП по сметката на :
ING BANK
сметка IBAN:  BE 91 3635 7560 1676 
BIC: BBRUBEBB

AMBASSADE DE BULGARIE,  адрес AV HAMOIR 58, 1180 UCCLE

Уточнение- такса СИП  включва учебните занятия:

Околен свят в 1.клас, Човекът и обществото във 2. и в 3. клас, 

Таксата за СИП Български език и литература, от 31-ва до 34-та уч.седмица за учениците от 1. клас до 7. клас ще се определи допълнително в зависимост от записалите се деца. Часовете по Български език и литература, от 31-ва до 34-та уч.седмица са тези, които БУ „Пейо Яворов“ обеща да организира  за всички родители, желаещи  децата им да имат повече часове по български език.

Например:

Ivan Nikolov, 2 klas ще посещава  ZIP  BEL  и заплаща 180 евро.
Ivan Nikolov, 5 klas ще посещава  ZIP  BEL , ZIP Geogrqphija  на България, ZIP Istorija  на                                                                                            България  и заплаща 180 евро.
Ivan Nikolov, 4 klas ще посещава  ZIP BEL + SIP ЧиО и заплаща 180+50=230 евро.
 
За брата или сестрата на Ivan Nikolov, 1 klas –  ZIP  BEL се заплаща 150 евро.
За брата или сестрата на Ivan Nikolov, 1 klas–  ZIP  BEL , ZIP Geogrqphija  на България, ZIP                                                                                     Istorija на  България се заплаща 150 евро.
За брата или сестрата на Ivan Nikolov, 1 klas– ZIP BEL + SIP ЧиО се заплаща 150+50=200 евро.