Select menu item

Такси за 2017-2018 учебна година

Определена е годишната такса за 2017-2018 учебна година.
За подробна информация: 
Годишна Такса 2017-2018 Официално съобщение

Ако все пак по някаква причина сте заплатили една част от таксата, или цялата такса, от изминалата учебна година, която е била на сайта, Ви информираме, че заплатената сума ще бъде приспадната от новата такса, или върната. Изборът ще е Ваш.

Такса за ЗИП по сметката на :
ING BANK
сметка IBAN:  BE45 3631 3631 9089
BIC: BBRUBEBB

AMBASSADE – BULGARIE

Таксата от 50 евро за учебните дисциплини СИП “Околен свят“ и “Човекът и обществото“ до 30. учебна семица внесете по сметка ЗИП. Пишете на латиница – имената на детето, в кой клас учи и добавете SIP 30 Срокът за заплащане приключи. Молим, тези родители, които са закъснели с внасянето на таксата, в най-кратък срок, до 30 април 2018г. да извършат плащането от 50 евро по сметка ЗИП.
По нареждане на посланик Мая Добрева от 31 март 2018г. се преустановява внасянето на таски по сметката за дарения.
Таксата за СИП Български език и литература, от 31. до 34. уч.седмица за учениците от 1. клас до 7. клас е определена от Родителския съвет на 40 евро. Молим, внесете таксата по сметка ЗИП до края на месец април 2018г. за да знаем броя на желаещите деца и да определим паралелките.
Пишете на латиница – имената на детето, в кой клас учи и добавете SIP BEL 31-34
Часовете по СИП Български език и литература, от 31. до 34. уч.седмица са тези, които БУ „Пейо Яворов“ обеща да организира за всички родители, желаещи децата им да имат повече часове по български език. Часовете ще се провеждат в сградата на улица Ланкастър 47А.