Select menu item

Родителски дежурства в ULB

Уважаеми родители,
По настояване на родители и за облекчаване работата на учителите по време на почивките, Родителският съвет взе решение за организиране на постоянно родителско присъствие по време на учебните занимания в събота с цел безопасност на учениците.
Родителите-доброволци помагат на учителите, когато учениците са междучасие навън или в коридорите. Следят децата да не напускат двора, който е пред помещенията и да се върнат в час след изтичане на междучасието, следят игрите на децата да са безопасни за тях и училището.
Изпращам Ви таблицата, в която следва да отбележете името си за датата и в съответния часови диапазон.  Таблицата ще намерите на този адрес: След определянето  на отговорник- родител, информацията ще бъде допълнително публикувана.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Qj6sysYa5JUtMRrxggL2Z96cVUKcLZroC2oHSAVgtY/edit?ts=59e5ec95#gid=0

Имайте предвид и следното важно правило, което всички трябва да спазваме за спокойствието и сигурността на децата ни: Децата се придружават от родител до класната стая. От там се взимат след приключване на занятията. Апелираме родителите и настойниците да бъдат възможно най-точни, защото часовете следват през 10 минути.
За допълнителна информация и въпроси може да пишете на- След определянето  на отговорник- родител, информацията ще бъде допълнително публикувана.
Благодарим Ви за вашата активност и ангажираност.