Правилник за вътрешния ред

ПРАВИЛНИК за устройството и вътрешния ред

Новият Правилник на Училището ще бъде предложен за обсъждане след 10-ти септември 2017, преди Общото събрание на родителите.

След евентуалните  допълнения и уточнения  Правилникът ще бъде гласуван от Общото събрание, планирано на 1-ви октомври 2017г.