Организация на учебната година

Начало на учебната година – 1 септември 2017 г. (петък).
Моля, запознайте се със седмичното разписание на учебните часове за съответния клас.

За да се избегнат закъсненията, с цел да не се нарушава учебния процес учениците пристигат 5 – 10 минути преди започването на часовете.
Срокове
І-ви срок 01.09.2016 г. (петък) – 22.01.2017 г. (неделя)
Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.
ІІ-ри срок 21.01.2018 г. (неделя) – 17.06.2017 г. (неделя)
Приключването на учебната година подлежи на уточнение
ПГ и 1 клас – приключват седмицата на ? май 2018 год. (неделя) вкл.; / ? учебни седмици
2 и 3 клас – приключват седмицата на ? май 2018 год. (неделя) вкл.; / ? учебни седмици
4-6 клас – приключват седмицата на ? юни 2018 год.( неделя) вкл.; /? учебни седмици
7-12 клас – приключват седмицата на ? юни 2018 год. (неделя) вкл. /? учебни седмици

Ваканции
от понеделник 30.10.2017 до неделя 05.11.2017 – Вси светии
от понеделник 25.12.2017 до неделя 07.01.2018 – Коледна

от понеделник 12.02.2018 до неделя 18.02.2018 –Карнавална
от понеделник 02.04.2018 до неделя 15.04.2018 –Великденска

Неучебни дни

11 ноември 2017г.- събота

23 декември 2017 г.- събота

Тържества

Патронен празник на училището – 15.10.2017г.(неделя ) от 11.00 часа, salles du Boetendael, Rue du Doyenné, 96, 1180 Uccle
Коледно тържество – 17.12.2017г. (неделя ) от 11.00 часа
salles du Boetendael, Rue du Doyenné, 96, 1180 Uccle
Тържеството по случай 24-ти май и раздаването на удостоверенията за завършен клас на учениците – подлежи на уточнение