Select menu item

От сайта на МОН

https://www.mon.bg/bg/15

  • Постановление №90 на Министерския съвет от  29 май 2018 година за българските неделни училища в чужбина (БНУЧ) : ПМС №90 от 29.05.2018 година за БНУЧ
  • Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2018-2019 година: UchPl_chuzhbina_2018- 2019
  • Заповед  № РД 09-1577/31.07.2018 г. за определяне на размера на  средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина (БНУЧ):  https://www.mon.bg/bg/174