Select menu item

Провеждане на сертификационни изпити за ниво на владеене на български език като чужд, организирани от ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“ в БУ “Пейо Яворов“

Уважаеми родители, настойници, приятели на нашето училище, Искаме да Ви информираме, че в БУ “Пейо Яворов“ към посолството на Р България в Кралство Белгия всички желаещи ученици могат да се явяват на изпити за покриване на ниво на владеене на...

Повече

Бавно и полека въпросът за матурата се придвижва…

Бавно и все пак славно въпросът за матурите в страните-членки на ЕС започва да получава все повече гласност, подкрепа и да се надяваме – положително развитие до пълен успех. АБУЧ има подкрепата на президента Радев, на ексвицепрезидент –г-жа...

Повече

Сигурността и безопасността на нашите ученици

Уважаеми Родители, Сигурността и безопасността на Вашите деца по време на учебните занятия в събота на територията на ULB е приоритет на Ръководството на БУ “Пейо Яворов”. Искаме да Ви обърнем внимание върху факта, че не е целесъобразно децата Ви...

Повече
Зареди повечеLoading ...