Select menu item

Информация от МОН по ПМС № 334 за българските неделни училища в чужбина

Днес, 14 юли 2017 г. излезе заповедта за определяне размера на средствата на училища, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2017/2018 г. За повече информация – тук...

Повече