От родителския съвет към родителите/настойници на учениците от ПГ, 1в, 1г, 2а, 2б, 3б, 4б, 5, 6 и 7 клас

Уважаеми родители, По настояване на родители и за облекчаване работата на учителите по време на междучасията, Родителският съвет взе решение за организиране на постоянно родителско присъствие по време на учебните занимания в събота с цел...

Повече

Утвърдени са новите учебни програми по История и География на България за обучението, организирано в чужбина

Със заповед № РД09-5386/10.10.2017 г.са утвърдени новите учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина. За информация-тук: http://mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=2125

Повече
Зареди повечеLoading ...